Kancelaria świadczy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną firm. Oferuje doradztwo prawne dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w ramach stałej jak i doraźnej współpracy, z zakresu prawa cywilnego, karnego skarbowego, finansowego i podatkowego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego.

 1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego:
  • doradztwo i reprezentacja klienta w:
   • sprawach o zapłatę
   • sprawach o roszczenia wynikające z umów
   • zakresie dotyczącym niewykonania zobowiązań
   • sprawach z zakresu prawa współwłasności
   • sprawy z zakresu ochrony posiadania, użytkowania, służebności
  • odszkodowania i zadośćuczynienia
 2. Sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego:
  • obrona i reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego, w postępowaniu sądowym I instancji jak i w postępowaniu odwoławczym
  • w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  • w sprawach o przestępstwa celne, dewizowe
 3. Sprawy z zakresu prawa podatkowego i finansowego:
  • zapewniam profesjonalną obsługę małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, oferując doradztwo prawne oraz reprezentację klienta w postępowaniu podatkowym zarówno przed organem pierwszej instancji jak i w postępowaniu odwoławczym, w spawach z zakresu prawa finansowego celnego, dewizowego, podatkowego
 4. Sprawy z zakresu prawa handlowego:
  • sporządzanie umów spółek
  • zaskarżanie uchwał
  • reprezentacja klienta w sprawach sądowych
 5. Sprawy z zakresu prawa pracy:
  • reprezentacja pracodawców w sporach z pracownikiem
  • sprawy o naruszenie zakazu konkurencji
  • sprawy o zapłatę i odszkodowanie
  • sprawy o mobbing
 6. Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:
  • profesjonalna i kompleksowa obsługa przedsiębiorców związana z reprezentacją klienta w postępowaniach przed organami I instancji, na etapie postępowania odwoławczego przed WSA, NSA
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg, wniosków