Kancelaria

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych jak i firm z zakresu:

 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa karnego i prawa karnego skarbowego
 • prawa finansowego i podatkowego
 • prawa handlowego
 • prawa administracyjnego
 • prawa pracy

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych jak i firm obejmuje:

 • porady prawne
 • obronę klienta w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego - każdej instancji
 • reprezentacja klienta w sprawach cywilnych przed Sądami, urzędami
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych: wnioski, pozwy, apelacje, odwołania, skargi, pisma przygotowawcze
 • reprezentację klientów przed organami postępowania przygotowawczego, przed Sądami każdej instancji, urzędami
Wioletta Stolarczyk

Pozostaję w stałym kontakcie z klientem. Terminy i godziny spotkań są zawsze dostosowywane i uzgadniane z klientem. Podejmuję się prowadzenia spraw zarówno na terenie Łodzi i okolic jak również na terenie całego kraju. Istnieje możliwość dojazdu do klienta, zarówno na termin rozprawy, na widzenie w Zakładzie Karnym, czy też podjęcia innego rodzaju czynności z udziałem obrońcy czy pełnomocnika.

Co zrobić kiedy potrzebna jest pomoc adwokata

 1. Pierwszy krok to kontakt telefoniczny, e-mailowy lub osobisty z adwokatem.
 2. Krok drugi to spotkanie z adwokatem. Na tym etapie, w zależności od rodzaju przedstawionej sprawy, klient udziela pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony. Jest ono niezbędne do podjęcia w sprawie czynności oraz reprezentacji klienta.
 3. Kolejny - trzeci krok należy do adwokata i jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju sprawy i etapu postępowania. Na tym etapie podejmowane są wszelkie czynności w sprawie (udział w rozprawie, przesłuchaniu, sporządzanie wniosków, pism, kontakt z klientem pozbawionym wolności). Na każdym etapie prowadzenia sprawy klient jest na bieżąco informowany o podejmowanych działaniach. Strategia postępowania uzależniona jest w każdym wypadku od rodzaju sprawy i stanowiska klienta.
pomoc adwokata

Jeżeli chodzi o honorarium, zawsze jest ono uzależnione od rodzaju sprawy. Przed rozpoczęciem sprawy klient jest zawsze poinformowany o wszelkich kosztach (np. sądowych) związanych z prowadzeniem sprawy.
Podejmuję się także prowadzenia spraw pro bono.